Politika privatnosti

Izjava o poverljivosti podataka

 

1. Općenito

Ova izjava o poverljivosti podataka odnosi se na poverljivost podataka koji su prikupljeni od Krajnjih korisnika i strana zainteresiranih za naše usluge, a koji se nalaze na www.gilvita.rs internetskim stranicama, te koji su korišćenjem istih prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka internetskih stranica portala www.gilvita.rs vl. Tomislav Majnarić (u nastavku teksta – “Vlasnik portala”).

“Vlasnik portala” kao pružatelj usluga Internetskih stranica www.gilvita.rs (u nastavku teksta – www.gilvita.rs) shvata zaštitu vaše privatnosti vrlo ozbiljno i ulaže maksimalne napore kako bi zaštitili Vaše podatke. Kako biste lakše razumeli koje informacije prikupljamo i kako koristimo te informacije od Vas se traži da pažljivo pročitajte ovu Izjavu. Pristupanjem ili upotrebom portala www.gilvita.rs, potvrđujete da ste istu pročitali, razumeli i da se slažete sa svim uslovima poverljivosti podataka i načinima upotrebe naših internetskih stranica.

Ova Politika privatnosti je sastavni deo Uveta prodaje Internetske stranice www.gilvita.rs

Pod pojmom “Internetske stranice” u ovoj Izjavi o poverljivosti podataka podrazumevaju se sve internetske stranice koje se nalaze unutar domena www.gilvita.rs.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi poverljivosti podataka, molimo Vas da nam pošaljete e-mail poruku na adresu info (@) gilvita.rs. Ukoliko se ne slažete s ovim uslovima, napustite, te ne pristupajte i ne koristite ove internet stranice.

 

2. Promene poverljivosti podataka

Ovu izjavu o poverljivosti podataka možemo izmeniti u bilo koje vreme objavljivanjem izmenjenog teksta Izjave na internetskim stranicama portala www.gilvita.rs. Izmena izjave o poverljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na ovim Internetskim stranicama. Nastavak upotrebe ove Internetske stranice od Vaše strane, podrazumeva da potvrđujete i prihvaćate sve uvete tako izmenjene Izjave. Stoga savetujemo svim korisnicima da periodično pregledaju ovu stranicu i prouče bilo kakve promene u Izjavi o poverljivosti podataka.

 

3. Vrste i upotreba prikupljenih informacija

Mi prikupljamo dvije vrste podataka o Korisnicima naših Internetskih stranica: identifikacijske lične informacije i identifikacijske koje nisu lične informacije.

1. Identifikacijske lične informacije – informacije koje se odnose na pojedinog Krajnjeg korisnika neophodne za izvršavanje aktivnosti. Prilikom registracije ili otvaranja korisničkog naloga na portalu www.gilvita.rs ili ispunjavanjem bilo koje druge forme, a koje se odnose na savetovanje ili bilo koju vrstu upita, za potrebe slanja proizvoda na adresu naručitelja te komunikaciju sa korisnikom, možemo Vas zatražiti određene lične informacije kao što su: ime i prezime, adresa i mesto stanovanja, telefonski broj, datum rođenja, e-mail adresa, *JMBG (*samo za pravna lica u svrhu izdavanja R1 računa), korisničko ime i lozinka za pristup korisničkom nalogu (opcionalno) te članski broj (opcionalno) ukoliko ste registrirani u globalni sustav nagrađivanja CaliVita International.
Identifikacijski lični podaci mogu se odnositi i na provođenja finansijskih transakcija, ovisno o odabranom modelu naplate. Finansijske usluge pružaju pridružene tvrtke i treće strane.

Ovisno o odabranom načinu plaćanja, pod identifikacijske lične informacije može spadati i vrsta plaćanja koja uključuje plaćanje kreditnim karticama, odnosno Master, Visa i American karticom. Informacije o broju i vrsti kartice, te informacija “vrijedi do” nisu pohranjene na portalu www.gilvita.rs. Za navedene informacije portal www.gilvita.rs koristi vanjske tvrtke, odnosno treća lica ovlaštena za prikupljanje informacija o kartičnom poslovanju. Ukoliko se ne slažete s uslovima plaćanja putem kreditinih kartica ili uslovima korišćenja trećih lica, odnosno ne želite da treća lica posreduju tražene finansijske podatke, taj model plaćanja nemojte i nećete moći koristiti, stoga možete odabrati druge dostupne modele i načine plaćanja navedene na portalu www.gilvita.rs.

Portal www.gilvita.rs izričito se ograđuje u svakom smislu od korisničkih podataka prikupljenim na internet stranicama trećih strana, a na koje bi se moglo pristupiti sa portala www.gilvita.rs u svrhu finansijskih transakcija ili prikupljanja podataka o naplati putem kreditnih kartica. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana u svrhu davanja podataka o finansijskim transakcijama, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti portala www.gilvita.rs.

Neke informacije koje tražimo su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. Ukoliko ne pružite obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahteva, neće Vam biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Vaše lične podatke možemo koristiti isključivo u svrhu slanja proizvoda na adresu korisnika/naručitelja, odgovaranja na upite i savetovanje, obračuna ličnih popusta i pripadajućih bonusa, izdavanja ponuda i faktura, kontaktiranja u svrhu narudžbe, odnosno dostave proizvoda ili zadovoljstvu korišćenja proizvoda, provođenja sigurne provere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici www.gilvita.rs, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, te ukoliko to omogućite, obaveštavati ćemo Vas o svim novostima koje se događaju u CaliVita globalnom sustavu nagrađivanja putem našeg portala www.gilvita.rs, odnosno službenog newslettera kojeg možete povremeno primiti sa ovlaštenog domena www.gilvita.rs ili partnerskog domena calivita.rs.

Identifikacijske lične informacije koristimo i kako bismo unapredili rad internetske stranice www.gilvita.rs, poboljšali našu ponudu proizvoda i usluga na tržištu, poboljšali naše oglašivačke i promocijske napore, ispitali vaše iskustvo s trećim stranama te analizirali uporabu internetskih stranica www.gilvita.rs. Takva obrada temelji se na našem legitimnom interesu za ponudom proizvoda i usluga te za kontinuitet poslovanja. Ako sudelujete u nagradnim igrama objavljenim na portalu www.gilvita.rs, natječaju ili nekim drugim promocijama, možemo koristiti lične podatke koje pružate za administriranje tih programa. Neke od tih aktivnosti imaju dodatna pravila koja mogu sadržavati dodatne informacije o tome kako upotrebljavamo lične podatke pa vas potičemo da pažljivo pročitate ta pravila pre sudelovanja. Takođe možemo koristiti Identifikacijske lične informacije za provedbu administracijskih zadataka, uspostavljanje kontakta s Vama, poštivanje ugovora s Vama, uključujući Uvete korišćenja i Izjave o poverljivosti podataka naših Internetskih stranica, rešavenje problema, poštivanje odgovarajućih zakona kao i suradnju sa institucijama odgovornim za provođenje zakona.

“Vlasnik portala” i portal www.gilvita.rs se ograđuje od eventualnog korišćenja ličnih informacija od strane trećih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, te stoga ne može biti ni odgovorna za eventualnu štetu.

2. Identifikacijske koje nisu lične informacije – informacije koje se ne odnose na pojedinačnog Krajnjeg korisnika. Ove vrste informacija odnose se na podatke kao što su vaša Internet Protocol (IP) adresa, informacije o operativnom sustavu i verziji aplikacije, vrsti internet preglednika, informacije o načinu korišćenja, dijagnostičke informacije, informacije o pregledavanju stranica i sesijama, podatke o datumu i vremenu pristupanja našim internetskim stranicama, lokaciji, jezičnim postavkama i vrsti računara, telefona ili drugih uređaja sa kojih pristupate portalu. Ova vrsta informacija može se automatski prikupljati kad posetite internetsku stranicu www.gilvita.rs.
Identifikacijske koje nisu lične informacije koristimo za rešavanje problema, administriranje Internetske stranice www.gilvita.rs, poboljšanje kako naših oglašivačkih i promocijskih rezultata, tako i rezultata naših poslovnih partnera, za poboljšanje naše ponude proizvoda i usluga na tržištu, analizu trendova, skupljanje demografskih podataka, analizu sukladnosti s pozitivnim propisima i suradnju sa institucijama odgovornim za provođenje zakona. Ove informacije možemo takođe deliti i s našim ovlaštenim pružateljem usluga i oglašivačima, a kako bi izmerili ukupnu efikasnost našeg online oglašavanja, sadržaja i programiranja te vršili reviziju.

 

4. Objavljivanje Identifikacijskih ličnih podataka i informacija koje nisu lični podaci

Nećemo da delimo Vaše Identifikacijske lične podatke s drugim stranama osim onih ovde specifično navedenih:

mi možemo da podelimo Vaše informacije sa partnerom, tvrtkom Calfit d.o.o. u vlasništvu tvrtke CaliVita International koja je ovlaštena i zadužena za dodeljivanje korisničkog identifikacijskog broja u svrhu članstva korisnika, obračuna ličnih popusta i pripadajućih bonusa, slanja naručenih proizvoda, izrade ponuda i faktura, usluga naplate i transakcija prema korisnicima, slanja CaliNews članskih novina i promocijskih materijala te kontaktiranja korisnika.

mi možemo da podelimo Vaše informacije sa partnerom, tvrtkom Calfit d.o.o. u vlasništvu tvrtke CaliVita International koja je ovlaštena Fitco d.o.o.

mi možemo podeliti Vaše informacije sa trečim stranama u svrhu dostave proizvoda (dostavne službe).

mi možemo podeliti Vaše informacije ukoliko odaberete način plaćanja putem kreditnih kartica sa trećom stranom ovlaštenom za prikupljanje finansijskih podataka o ovoj vrsti usluga.

mi možemo pohraniti Vaše informacije u tvrtkama ili trećim stranama koje su ovlaštene za prikupljanje i pohranu podataka radi sigurnosti podataka. U to spadaju i serveri na kojima se čuvaju podaci i baze korisnika. Portal www.gilvita.rs nije ni u kojem slučaju odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati bilo kakvim lošim osobinama, greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, računarskim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, ili bilo kakvom drugom radnjom koje mogu uzrokovati ovlaštene tvrtke ili treće strane na kojima su pohranjeni podaci.

mi možemo podeliti Vaše informacije u svrhu naše zaštite i zaštite drugih, odnosno možemo otkriti Identifikacijske lične informacije kada verujemo da će njihovo otkrivanje pomoći provođenju zakona ili je nužno kao posledica sudskog naloga, da će osigurati sukladnost s ovom Izjavom o poverljivosti podataka, Uslovima o korišćenju naših Internetskih stranica ili drugim ugovorima; ili zaštititi prava vlasništva ili sigurnosti ovih Internetskih stranica, njihovih Korisnika ili drugih lica.

 

5. Deca

Maloletnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu www.gilvita.rs. Ne prikupljamo, koristimo ili otkrivamo svesno podatke dece mlađe od 16 godina. Ako saznamo da smo prikupili lične podatke deteta mlađeg od 16 godina, poduzet ćemo korake da izbrišemo informacije što je pre moguće. Molimo Vas da nas odmah kontaktirajte ako postanete svesni da je dete mlađe od 16 godina dalo lične podatke. Niti jedan deo Internetske stranice www.gilvita.rs nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

 

6. Pravna osnova obrade ličnih podataka

Kupac unosom svojih ličnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvatanju Uslova kupovine i ove Politike privatnosti sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici www.gilvita.rs, a koji je sadržan u Uslovima kupovine te je stoga obrada tih ličnih podataka zakonita, jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca.
Korisnik koji se prijavljuje za primanje obavesti i promotivnih poruka o proizvodima i prilikama unosom svojih podataka na Internet stranici www.gilvita.rs te potvrdom ispravnosti e-mail adrese, daje privolu za obradu svojih ličnih podataka. Privolu Korisnik može povući u svakom trenutku.

 

7. Razdoblje u kojem će lični podaci biti pohranjeni

Internetska stranica www.gilvita.rs pohranjuje lične podatke registriranih Kupaca na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest meseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti rešene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja, ili do gašenja/zatvaranja korisničkog naloga. Takođe, Internetska stranica www.gilvita.rs pohranjuje lične podatke registriranih Korisnika primatelja promotivnih poruka o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

Ako napišete komentar, komentar i njegovi meta podaci su sačuvani zauvek. To je zato da možemo automatski prepoznati i odobriti buduće komentare, umesto da ih držimo na čekanju za odobrenje.

 

8. Nadopune, ispravljanje i brisanje informacija

U slučaju da imate otvoren korisnički nalog na www.gilvita.rs te ukoliko je došlo do bilo kakvih promena Vaših Identifikacijskih ličnih informacija, preporučamo da se iste što pre nadopune ili izmene, kako bi se narudžbe poslale na ispravnu adresu, izdali ispravni računi ili ostvarila potrebna komunikacija. Vi imate pravo pristupa, ispravljanja ili brisanja ličnih podataka koje ste podelili putem svog korisničkog naloga na www.gilvita.rs pod karticom “Moj Nalog”. Takođe imate pravo prigovoriti ili ograničiti, u bilo kojem trenutku, daljnju obradu vaših ličnih podataka. Imate pravo primiti svoje lične podatke u strukturiranom i standardnom obliku. Možete podnijeti žalbu nadležnom telu za zaštitu podataka u vezi s obradom vaših ličnih podataka. Vi možete zatražiti brisanje informacija o Vašem korisničkom nalogu, no kako čuvamo sve transakcije i podatke, možda nećemo uvek biti u mogućnosti izbrisati sve informacije vezane s prošlim transakcijama na našim Internetskim stranicama ili ovlaštenim trećim stranama.

Da bismo zaštitili privatnost i sigurnost vaših ličnih podataka, možemo zatražiti vaše informacije kako bismo mogli potvrdili vaš identitet i pravo na pristup takvim podacima te tražiti i pružiti vam lične podatke koje održavamo. Postoje slučajevi u kojima primenjivi zakoni ili regulatorni zahtjevi dopuštaju ili zahtevaju da odbijemo pružiti ili izbrisati neke ili sve lične podatke koje održavamo.

Možete nas kontaktirati kako biste ostvarili svoja prava. Odgovorit ćemo na vaš zahtjev u razumnom roku i u svakom slučaju u roku od 30 dana.

 

9. Zatvaranje naloga

Kontaktirajte nas ukoliko želite trajno zatvoriti svoj nalog na našem portalu www.gilvita.rs te će podaci biti izbrisani unutar trideset dana. Ako zatvorite svoj nalog, nemamo obvezu zadržati vaše podatke te možemo izbrisati delomično ili sve vaše prikupljene podatke bez odgovornosti. Možemo, međutim, zadržati informacije vezane uz vas ako smatramo da je nužno sprečiti prevaru ili buduću zloupotrebu, ako to zahteva zakon ili u zakonite svrhe, poput analize
podataka, obnavljanja naloga, revizije naših zapisa, ili provođenje naših prava i obveza iz naših ugovora.

Za brisanje i zatvaranje naloga u globalnom sustavu nagađivanja CaliVita International, www.gilvita.rs ni na koji način nije odgovoran i zadužen, te vas molimo da u tom slučaju informacije o zatvaranju naloga, Uslovima kupovine i prikupljanju podataka, potražite na stranicama strateške partnerske tvrtke www.calivita.com.

 

10. Izbor Korisnika u vezi s prikupljanjem i upotrebom informacija

Prilikom prve registracije na portalu www.gilvita.rs tražimo Vašu dozvolu da Vam šaljemo Administrativne poruke te Promocijske e-mail poruke.

Administrativne e-mail poruke odnose se na korisničku aktivnost na portalu www.gilvita.rs i uključuju poruke/informacije u vezi s narudžbama (Proforma-ponuda), obavljenim kupovinama, ponudama i nalozima, te zahteve i upite. Takođe, ova opcija uključuje mogućnost da samo po prvoj narudžbi korisnik može zaprimiti poruku dobrodošlice sa informacijama o prednostima i mogućnostima koje može iskoristiti na portalu www.gilvita.rs te kao član CaliVita globalnog sustava nagrađivanja. Primanje ove vrste poruka/informacija može služiti korisniku u svrhu dokaza, zaštite i prava korisnika o izvršenoj aktivnosti, stoga je obavezna te se opcija primanja kao takva ne može isključiti od strane korisnika.

Promotivne e-mail poruke oglašavaju naše nove ili postojeće proizvode i usluge te aktualne akcije. Takve poruke šalju se Korisnicima koji su prilikom registracije ili kupnje proizvoda omogućili primanje promotivnih poruka. Ukoliko više ne želite primati takve poruke u bilo kojem trenutku možete odabrati opciju otkazivanja primanja Promotivnih e-mail poruka, na način da pošaljete e-mail poruku s takvim zahtjevom na info (@) gilvita.rs ili odabirom opcije otkazivanja pretplate koja se nalazi u svakoj našoj e-mail poruci ili ako imate otvoren nalog na portalu www.gilvita.rs, odabirom opcija unutar vašeg korisničkog naloga. U slučaju otkazivanja e-amilom, molimo Vas navedite Vaše ime te e-mail adresu na koju je pristigla Promotivna poruka.

 

11. Kolačići i slične tehnologije

Koristimo kolačiće i slične tehnologije kako bismo pružili, zaštitili i poboljšali naše proizvode i usluge, kao što je prilagođavanje sadržaja, ponuda i merenje oglasa, razumevanje ponašanja korisnika i pružanje sigurnijeg doživljaja.
U svakom trenutku možete ukloniti ili odbiti kolačiće pomoću postavki svog preglednika ili uređaja, ali u nekim slučajevima to može utjecati na vašu mogućnost korišćenja naših proizvoda i usluga. Da biste saznali više o tim kontrolama i podesili svoje postavke kolačića, posetite vodić za pomoć internet preglednika ili uređaja.
Pročitajte našu Izjavu o kolačićima da biste saznali više o tome kako upotrebljavamo kolačiće i mogućnosti koje imate.

 

12. Zaštita podataka

Prikupljeni podaci pohranjeni su u elektroničkom obliku kod poslužitelja unutar EU i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računara Kupca, odnosno Korisnika i stranice www.gilvita.rs odvija sigurnim protokolom. Kako zbog prirode internetske mreže niti jedan prenos podataka preko Interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran, ne možemo jamčiti potpunu zaštitu bilo koje informacije prenesene na, ili s Internetske stranice www.gilvita.rs. Iako provodimo komercijalno razumne zaštitne mere za zaštitu podataka i surađujemo s tvrtkama koje čine isto, nismo odgovorni za bilo kakve eventualne štetne radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi i koristi ili neovlašteno otuđi.

Važno je i da sami poduzmete mere predostrožnosti kako biste zaštitili svoje podatke od neovlaštenog pristupa, verodajnicama računa i računarima ili drugim uređajima. Vašu lozinku mijenjajte barem jednom godišnje. Ako smatrate da je sigurnost vašeg naloga ili ličnih podataka ugrožena, odmah nas kontaktirajte. Imajte na umu da, unatoč našim naporima, sigurnosni sustav nije neprobojan. U slučaju povrede sigurnosti odmah ćemo vas obavestiti o tome i nadležnim telima, ako je to propisano zakonom.

Ova Izjava odnosi se samo na korišćenje informacija koje prikupljamo od Vas kao Korisnika Internetske stranice www.gilvita.rs. Druge internetske stranice kojima se eventualno može pristupiti putem Internetske stranice www.gilvita.rs imaju svoje vlastite izjave o poverljivosti podataka, kao i načinima njihovog korišćenja. S obzirom da “Vlasnik portala” i portal www.gilvita.rs nije ni na koji način odgovoran za sadržaj, načine i uvete rada trećih lica, preporučujemo Vam da pre početka korišćenja drugih internet stranica pregledate pažljivo izjavu o poverljivosti podataka te stranice.

Šta naši kupci kažu
35 recenzija

Nastavkom korišćenja stranice pristajete na upotrebu kolačića. više informacija

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close